November…

Nokon startar sesongen der andre avsluttar. Storøen til venstre er konservert og klargjort for vinteropplag.

Sjarken er på veg ut etter diverse oppgradering. Bl. a. nedskraping av undervannsskrog, priming og bunnsmøring. Mykje gammalt ruglete og laust bunnstoff er vekk, og skroget er jamt og fint med bunnstoff som sit fast!

10592676_921935011180571_1893109937902903847_n