«Et c-moment å komme seg ombord» sa båteier om sin Tresfjord 29. Men nå er alt «så meget bedre». Det skulle ikke så mye til, før ombordstigning ble en noe mindre krevende øvelse!036a038a